WORK FIRST

GRIP re-integratie voert al sinds de oprichting in 2004 de zogenaamde Work-First trajecten uit voor gemeenten. Geheel in lijn met de huidige participatiewet is dit traject bedoeld om “werk” leidend te laten zijn in korte, intensive trajecten gericht op groepstraining. Dit in lijn met de wensen van de gemeente omtrent beleid en visie omtrent de participatiewet en de daarbij behorende rechten en plichten van een uitkeringsgerechtigde. Work-First trajecten worden in overleg met gemeente vormgegeven en in veel gevallen ook individueel ingezet door klantmanagers van een sociale dienst.