SOLLICITATIETRAINING

Uitgangspunt is dat de cliënt capabel te achten is om een groepsgewijze sollicitatietraining te volgen. Een sollicitatietraining is noodzakelijk om cliënt te assisteren bij het opstellen van een sollicitatiebrief + CV en van de nodige tips en aanwijzingen te voorzien. De training zal bijdragen om cliënt gewenste sociale vaardigheden bij te brengen.
Doel van dit instrument is te komen tot het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van cliënt waarbij er tevens naar gestreefd wordt cliënt te plaatsen in een voor hem/haar passende functie. Er zal intensief worden samengewerkt met ons uitzendbureau Q-Flex.