RE-INTEGRAAL

Doel is om cliënten persoonlijk te ondersteunen op juridisch, financieel en fiscaal gebied.

Re-integratie is meer dan begeleiden naar werk. In onze re-integratie trajecten ervaren wij dat problemen of onwetendheid op het gebied van juridische, financiële en fiscale kwesties demotiverend en stagnerend kunnen werken bij het vinden van regulier werk. Het gevolg hiervan is dat cliënten langer in hun uitkeringssituatie verblijven dan nodig is.

Het traject van Grip Re-integraal duurt twaalf maanden en is gericht op zelfredzaamheid. Als een cliënt eerder uitstroomt uit de uitkering dan kan hij voor de resterende maanden aanspraak blijven maken op de dienstverlening.

Volgende zaken komen aan bod:

  • Arbeidsrechtelijke zaken
  • Privaatrechtelijke zaken
  • Sociale zaken
  • Administratieve training
  • Budget beheer
  • Belastingen
  • Toeslagen