DETACHERING

In samenwerking met ons zusterbedrijf Q-Flex voeren wij voor diverse gemeenten detacheringsconstructies uit. Kenmerkend voor deze detacheringen is dat de begeleiding individueel maatwerk betreft. Indien noodzakelijk voert GRIP een Intake en diagnose fase uit, waarin de competenties en eventuele arbeidsmarktrelevante mogelijkheden van de kandidaat worden onderzocht.
Van uit dit startpunt gaat Q-Flex op zoek naar een geschikte werkplek voor de kandidaat met als uiteindelijk doel: langdurige uitstroom binnen een regulier dienstverband.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen Q-Flex voor het maken van een vrijblijvende afspraak.