BELASTBAARHEID

Het doel van het belastbaarheidsonderzoek is vast te stellen in welke mate, op welke wijze en onder welke condities de cliënt optimaal belastbaar is voor arbeid.

Het belastbaarheidsonderzoek is in feite een gecombineerde arbeids- en klinisch-psychologische expertise, vooral gericht op de mogelijkheden maar ook tekortkomingen in het persoonlijk functioneren binnen het werk. Het is bedoeld om de aard en ernst van de (persoonlijke) problematiek van de cliënt in kaart te brengen, de rol die deze in de arbeidssituatie speelt, en te adviseren over mogelijk beleid ten aanzien van werk of behandeling.
Een belastbaarheidsonderzoek omvat een voorgesprek, één hele of twee halve onderzoeksdag(en) en een nabespreking met de cliënt. Deze ontvangt het rapport en vervolgens wordt het aan de opdrachtgever uitgebracht.