GRIP Re-integratie - zonder omwegen naar werk

GRIP Re-integratie is een flexibele organisatie die alle mogelijkheden van onze cliënten in kaart brengt.
Op basis hiervan kunnen we voor gemeenten en het UWV gerichte re-integratietrajecten inzetten om cliënten een stevige ondergrond te bieden voor nieuw werk.

OVER GRIP

Onze mensen hebben hun sporen verdiend in de arbeidsbemiddeling. Ze zijn afkomstig uit de re-integratie-, uitzendbranche, coaching en psychologie. Het zijn ervaren specialisten die beschikken over “kijk” op mensen, een gedegen kennis van wet- en regelgeving en de nodige creativiteit. Zij werken regionaal en zijn daardoor uitstekend op de hoogte van de mogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt en van de regionale sociale kaart. Voor GRIP Re-integratie werken onder meer re-integratiecoaches, trainers, arbeidsdeskundigen, loopbaanadviseurs, juristen, psychologen en arbo-artsen.

Kernbegrippen in onze dienstverlening:

  • Zonder omwegen begeleiden naar werk;
  • Groepsgewijs trainen en werken;
  • Persoonlijke coaching en bemiddeling;
  • Overzichtelijk dienstverleningsprogramma;
  • Korte communicatielijnen en snelle, doelgerichte acties;
  • Resultaatgerichte aanpak, continue controle op de doorlooptijden;

GRIP Re-integratie voert opdrachten uit voor Gemeenten, UWV en het MKB (1e en 2e spoor)

MEER OVER GRIP

GRONINGEN


Turftorenstraat 18
9712 BP Groningen


tel 088 - 130 46 00

mail info@gripreintegratie.nl

web www.gripreintegratie.nl

btw NL 8126 92 06 B01

kvk 020 83 080

HEERENVEEN


Trambaan 1
8441 BH Heerenveen


tel 088 - 130 46 02